PrivaSense
Privacy and Trust in the Digital Society
Mensen
Cliënten
Contact
Algemene Voorwaarden
Mensen

 


mr.drs. Jeroen Terstegge, CIPP

Internationaal gerenommeerd expert en thought-leader op het gebied van global privacy issues.
Focus op het creëren van stakeholder trust, global data privacy compliance, privacy-compliant design
van organisatieprocessen en informatieinfrastructuren en zorgvuldig gegevensbeheer.

Gespecialiseerd in privacy impact van nieuwe technologieën, privacy van werknemers en consumenten,
het uitvoeren van privacy impact assessments op nieuwe informatieprocessen, grensoverschrijdende
privacy issues (zoals "Binding Corporate Rules") en analyse van wet- en regelgeving op het gebied van
privacy en dataprotectie.

Veelgevraagd spreker op (internationale) conferenties en seminars, en (mede)auteur van een verscheidene boeken en artikelen op het gebied van privacy in het engels en nederlands.

Nevenfuncties
Voorzitter Commissie Privacy, VNO-NCW / MKB Nederland.
Bestuurslid, Vereniging Privacy Recht.

Voormalige (neven)functies
Hoofdredacteur, Privacy & Compliance.
Corporate Privacy Officer/Senior Counsel, Philips International B.V.
Lid Privacy and Security Working Group, DigitalEurope.
Lid Privacy Taskforce, Internationale Kamer van Koophandel ICC.
Deelnemer Privacy Roundtable, OESO.
Voorzitter Expert Groep Nieuwe Technologieën en Privacy, ECP.nl.
Lid Public Policy Steering Committee Europe, EPCglobal.
Beleidsmedewerker, Registratiekamer (thans College Bescherming Persoonsgegevens).

Awards
Winnaar van de prestigieuze IAPP Privacy Innovation Award 2006 voor zijn pionierswerk op het gebied
 van Binding Corporate Rules (BCRs).

Opleidingen / Certificaten
Recht en Bedrijfskunde (Universiteit Groningen).
Nederlandse Recht (Universiteit Groningen).
Certified Information Privacy Professional CIPP (IAPP).

Lidmaatschappen
IAPP - International Association of Privacy Professionals.

VPR - Vereniging Privacy Recht.

NVvIR - Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht.

NGFG - Nederlands Genootschap voor Functionarissen voor de Gegevensbescherming

PvIB - Platform voor Informatiebeveiliging